10394106_814047015271980_8861637620142961334_n

Elmadağı Yayınları kurulmuştur. Ve ilk kitabı MİLLİ İRADE NEDİR? Haziran içinde yayınlanacaktır. Site’nin BİZ bölümünde ilan edilmiş olan Danışma Kurulu yayınla ilgili çalışmaları yapmıştır.

Önsözü şöyledir:

“İRADE-İ MİLLİYE” İLK “SÖZ” İDİ…

İrade-i Milliye, MİLLÎ İRADE, işgal altındaki Anadolu’da 1919’da başlayan Kurtuluş mücadelesinin ilk yayın organı idi. Sivas Kongresi’nde karar alınmış ve İrade-i Milliye gazetesi yayına başlamıştı. Sorumlu müdürü 22 yaşında bir gençti: Demircizade Selahattin. Yazı işleri müdürü Mazhar Müfit bey. Gazete başlığı altında şu ibare yeralmıştı:
“Milletin arzu ve isteklerinin savunucusudur.”
Bizler de ilk söz olarak MİLLÎ İRADE demeyi seçtik!

Haziran 2013’de Şehit aileleri, Yörük dernekleri öncülüğünde bir grup aydın, işçi, köylü, esnaf, yani bu vatanın evlatları olarak, bir araya geldik ve MİLLÎ İRADE BİLDİRİSİ’ni kaleme aldık.
Bildiri, hakkın müdafaası ve Millî İrade’nin ortaya çıkmasının bir namus ve şeref meselesi olduğunu sindirmiş, HER CENAHTAN vatanseverlerin, PARTİLERDEN BAĞIMSIZ olarak biraraya gelmesini amaçlamaktadır.

Hedefimiz TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’dir. NATO, AB, ABD güdümünden kurtarılmış bir Türkiye’dir.MİLLÎ savunmanın, MİLLÎ ekonominin ve MİLLÎ eğitimin yeniden tesisidir. Atatürk maskesiyle ya da Allah’la aldatanlardan uzak, Türk milletinin yanında aydınlık bir geleceği inşa etmek için, ÖNGÖRÜLÜ İNSANLARLA FİKİR ÜRETMEKTİR.

Ağustos 2013’de milliiradebildirisi.org ve mayıs 2014’de milliiradebirligi.org adresli siteler yayın hayatına girmiş, fikirler ve faaliyetler daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. Son derece zorlu şartlarda ağır ama sağlam adımlar atmaya çaba gösterilmektedir.. Bu yolculukta bize katılan binlerce kişi olmuştur. Bazı arkadaşlarımız ise yola ayrı devam etme kararı almışlardır.

Türkiye’nin içinden geçtiği tünel, samimi vatanseverlerin hepsini bir gün aynı yerde toplayacaktır. Bu “tarihin emri”dir.

Millî İrade Bildirisi’nin imzalanmasının birinci yıldönümünde Türkiye için her konuda çözüm önerileri sunacak bir dizi çalışmayı milletle buluşturabilmek amacıyla bir yayınevi kurulması kararı alınmıştır. Ve 16 Mayıs 2014’de Elmadağı Yayınları imzacıların girişimiyle hayata geçirilmiştir. Bu isim Prof.Cihan Dura’nın önerisidir. Önerisini Falih Rıfkı Atay’ın şu metniyle iletmiştir:

“Tarih 23 Nisan 1920… Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Memleketin her tarafından birçok milletvekili gelmiştir. Bu yeni meclise gelenlerin bir kısmı Ankara’ da hiçbir şeyin olmadığını görünce, ümitsizliğe düşmüşlerdir. Bahsedilen ne Yeşilordu, ne hazine, ne yatacak otel, hiçbir şey yoktu. Sadece, Mustafa Kemal vardı.
Bazılarına bu dava çürük gelmiş olacak ki, memleketlerine dönmeye karar verdiler. Bunlar geri dönerlerse mecliste huzursuzluk olacağını anlayan Mustafa Kemal, kürsüye çıktı. O gün pek heyecanlıydı. Atatürk’ ün hayatında belki de böyle canlı bir tablo hiç olmamıştı. Milletvekillerine şöyle seslendi:

– İşittim ki, bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla milli meclise davet etmedim. Herkes kararında özgürdür, bunlara başkaları da katılabilir. Ben bu mukaddes davaya inanmış bir insan sıfatı ile buradan bir yere gitmemeye karar verdim. Hatta, hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal mavzerini eline alır, fişeklerini göğsüne dizer, bir eline de bayrağını alır, bu şekilde Elmadağı’na çıkar, orada tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum. Kurşunlarım bitince de bu aciz vücudumu bayrağıma sarar, düşman kurşunları ile yaralanır, temiz kanımı, mukaddes bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna ant içtim!
Birden, herkesi bir heyecan dalgası sardı, kimse gözyaşlarını tutamıyordu.”

94 yıl sonra benzer bir heyecanla mücadele ediyoruz.. Önce ‘işgale’ karşı ortak hedefleri önümüze koyacağız.. Elmadağı bize bu fırsatı verecektir.

Elmadağı Yayınları’nın ilk kitabı “MİLLÎ İRADE” NEDİR? 21 yazarın anlatımıyla sizlerle buluşuyor. Devamı gelecektir…
Hayırlı olsun.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir