Almanya şu ünlü deyimle AB yolundaki Türkiye’ye en sert eleştirileri yapan ülkelerin başında. Avrupa’da en fazla Türk nüfus barındıran ülke de Almanya.

Son zamanlarda Alman politik arenasında Türk isimlerine sıkça rastlıyoruz. Bu genç Türk politikacıların da Türkiye’ye karşı Almanları aratmayacak sertlikte tavırlarına tanık oluyoruz. Bu genç politikacılar kariyerlerinde hızla yükselirken demeçlerinde Ermeniler’in soykırım iddialarına, Batı’nın Kürtçü söylemlerine sıkça yer veriyorlar. Türkiye’de dil ve din özgürlüğü yok diyorlar, kısacası büyükleri ne söylerse tekrarlıyorlar.

Berlin’de onlardan bazılarıyla ve bağlı oldukları partilerdeki Alman politikacılarla konuştuk. Uluslarası Af Örgütü’nün Almanya’da İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na bir göz attık. Kırk yıldır can güvenliği sağlanamayan, ana dilde eğitim yapamayan, çifte vatandaşlık alamayan ve ifade özgürlüğü yasaklanan Almanya’daki azınlıklarla görüştük.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir